Nhìn trộm

Trò chơi nhìn trộm là thể loại vui giải trí. Trò này đòi hỏi bạn phải nhìn trộm người tắm rất khéo léo sao cho không bị phat hiện, bị phát hiện là ăn đòn ngay. Ha ha trò chơi rất vui